Dotazy - Informace o LPG a CNG - Přestavby LPG - CNG, auto servis LPG a CNG - GERA s.r.o.

tel.: - / mobil: 603 248 720
GERA s.r.o.

Nejčastější dotazy

 

Jestliže máte jakýkoli jiný dotaz ohledně LPG či CNG tak Vám rádi odpovíme.

 

Lze přestavět na LPG pohon vozidlo s turbodmychadlem ?

Ano, lze upravit vozidla s turbem u benzínového provedení.

Je možno prodloužit interval výměny oleje u vozidla s pohonem LPG ? 

Ano, je to možné, ale nedoporučujeme. Je vhodnější dodržet interval výměny doporučený výrobcem vozidla. Většinou to je po ujetí 15000 km nebo jednom roce provozu.

Prodlouží se životnost motoru při provozu na LPG ? 

Nelze jednoznačně potvrdit, že by při použití LPG došlo k prodloužení životnosti motoru i když LPG má větší antidetonační schopnosti než benzín a z jeho spalování nevznikají karbonové usazeniny. Každopádně nedochází ke snížení životnosti motoru.

Doporučujete použití speciální zapalovacích svíček pro plynová vozidla ? 

Na základě naší zkušenosti s těmito svíčkami nemůžeme doporučit. Používáme svíčky s jednou elektrodou , které jsou určeny pro benzínový motor. Nejlepší zkušenosti máme se svíčkami NGK nebo Bosch pro jejich poměrně dlouhou životnost a spolehlivý provoz jak na benzín tak na LPG a také pro možnost nastavení vzdálenosti elektrody, což u tříbodové svíčky není dobře možné.

Jak ovlivňuje správný chod motoru na plyn stav zapalovací soustavy ? 

Zapalovací soustava je pro správnou funkci plynového zařízení velmi důležitá. Pro hoření směsi plynu a vzduchu je velmi důležitá kvalitní jiskra pro zapálení . Plyn je v tomto ohledu mnohem "choulostivější" než benzín. Velmi důležité jsou svíčky a správná vzdálenost elektrod a také stav zapalovacích kabelů. U vozidel s mechanickým rozdělovačem je důležitá dobrá funkce i tohoto dílu. Při špatném stavu těchto dílů dochází ke zpětným zášlehům směsi paliva do sání motoru v důsledku špatného zapálení směsí.

Jak často se musejí provádět revize zařízení LPG ve vozidle? 

Doporučená zkouška těsnosti a prohlídka plynového zařízení výrobcem plynového zařízení je 1x ročně. Tato prohlídka je též prováděna v rámci měření emisí. Intervaly pro servis jsou podobné. Výměna membrán ve zplynovači se doporučuje po 60000 km.

Jak je to s měřením emisí u plynových vozidel ? 

Termíny pro přistavení vozidla k měření emisí a technické prohlídce vozidla s plyn.pohonem jsou stejné jako u vozidla s pohonem na benzín. Rozdíl je jen v postupu měření plynových vozidel, kdy je prováděno měření při chodu motoru postupně na obě paliva a kontrola těsnosti plynového zařízení.

Je stanovena životnost nádrže na plyn ? 

Ano, doklad o platnosti tlakové zkoušky nádrže na LPG je vydáván výrobcem nádrže a má platnost 10 let. Na základě vyjádření většiny výrobců nádrží je třeba po této době nádrž vyměnit.

Jak dlouho trvá přestavba vozidla na plynový pohon? 

U běžných vozidel se většinou přestavba provede za jeden pracovní den. To jsou vozidla se čtyřválcovým motorem kde se používá klasické plynové zařízení. U vozidel s 6 válcovým motorem, u větších objemů motorů, při složitějším umístění nádrže a při použití vstřikování plynu se přestavba a seřízení plynového zařízení provede během dvou dnů.

Jak se projevuje kvalita LPG na funkci plynového zařízení? 

Kvalita plynu ovlivňuje správnou funkci zařízení dost podstatně. Např. nesprávný poměr propanu a butanu v zimním období způsobuje problémy při běhu studeného motoru na volnoběh. zejména u karburátorových motorů, kde je možno startovat přímo na plyn(moderní systémy neumožňují přepnout po startu z benzínu do plynu pokud není dosažena správná teplota v chladicím okruhu motoru, na který je napojen zplynovač). Malý obsah propanu ve směsi způsobí malý výkon motoru.V plynu jsou škodlivé i mechanické nečistoty, které zanáší potrubí, filtr plynu a zplynovač a způsobují nefunkčnost bezpečnostních uzavíracích ventilů. Bohužel v České republice je kvalita plynu dost velký problém.

U kterých čerpacích stanic LPG se prodává kvalitní palivo? 

Dle našich zkušeností má jednoznačně trvale výbornou kvalitu plynu firma FLAGA. Můžeme doporučit čerpání u stanic, které odebírají LPG od toho distributora. U ostatních distributorů není kvalita vyrovnaná. Nedoporučujeme tankovat u mobilních čerpacích stanic, které mají většinou velmi nízkou cenu a také nízkou kvalitu.

Je třeba dodržovat nějaká zvláštní bezpečností opatření při provozu vozidla s plynem? 

Není příliš velký rozdíl mezi provozem vozidla s benzínovým a plynovým pohonem. Je zakázán vjezd do většiny podzemních garáží vozidlům na LPG proto, že LPG při úniku se drží při zemi. U čerpacích stanic LPG je nutno dodržovat pokyny obsluhy a není možno zatím tankovat samoobslužně. Jinak není z hlediska obsluhy vozidla nutno dodržovat nějaké zvláštní postupy ve srovnání s provozem na benzín.

Potřebuje vozidlo přestavěné na plynový pohon ke svému provozu benzín ? 

Ano, potřebuje. Většina vozidel s vstřikováním paliva je vybavena plynovým zařízením, které umožňuje provoz na plyn až po nastartování motoru na benzín, takže vždy je potřeba udržovat v nádrži minimální množství benzínu. Je také dobré udržovat benzínové vstřikovače v provozu, aby se nazalepily.Nezapomínejme, že se jedná o alternativní pohon benzínhttp://www.gera.cz/plyn.

Je třeba měnit nastavení předstihu zapalování při provozu na LPG ? 

Ne, není to potřeba. Hodnoty předstihu zůstávají pro LPG stejné. Jiná situace je u CNG (zemní plyn) tam je předstih potřeba změnit.

Lze namontovat plynové zařízení do všech vozidel ? 

Prakticky ano. Pokud jsou to vozidla s benzínovým motorem a chladicím vodním okruhem.

 

Kontakt

Panelová 1126
Hradec Králové, sklad. oblast
Telefon: -
Mobil: 603 248 720

Autoservis, přestavby

Po-ČT 7:00 - 16:00
7:00 - 13:30

Přestavby LPG a CNG  /  Autoservis - Pneuservis  /  Dotaz na cenu  /  Kontakt
Doporučujeme: Tuning shop  /  Přestavby na LPG - Elpigaz
2014 © design strong>regereklama, skript smartsolution