Ekonomika a výhody - Informace o LPG a CNG - Přestavby LPG - CNG, auto servis LPG a CNG - GERA s.r.o.

tel.: - / mobil: 603 248 720
GERA s.r.o.

Ekonomičnost a výhody LPG CNG

Ekonomika provozu na LPG

Provozem na LPG lze dosáhnout zhruba polovičních nákladů na PHM proti benzínu. Při provozu na CNG je to zhruba třetina ceny benzínu.

Pro výpočet úspory a návratnosti investice do přestavby vozidla můžeme použít jednoduchý výpočet vycházející z aktuálních cen benzínu a LPG. Dlouhodobě se ceny LPG pohybují mezi 40 až 60% ceny benzínu.

Návratnost a úspory závisejí na počtu ujetých kilometrů. Řidič, který ujede v průměru 8000 km za rok, patrně výhody jízdy na plyn moc neocení a návratnost investice bude dlouhá. Jiné to již bude při ujetí 30 000 km a více.

Výhody přestavby vozidla na LPG

 • až o 50% nižší provozní náklady oproti benzínu
 • zvýšení celkového dojezdu vozidla při použití obou paliv
 • výrobcem schválená zařízení zaručují vysokou bezpečnost (vyšší než u benzínové části!)
 • hustá síť čerpacích stanic
 • LPG do vozidla tankuje obsluha čerpací stanice
 • osvobození od silniční daně (od 1.1.2009) – v částce (dle objemu vozidla) 1.800 – 4.200 Kč ročně
 • tišší chod motoru
 • ekologičtější provoz
 • garance 2 roky na celé zařízení
 • zplodiny bez olova a karcinogenních látek
 • prodlužuje se životnost motorového oleje i motoru, protože se nevytváří karbonové usazeniny
 • plní emisní limity (EURO 4, EURO 5)
 • vysoké oktanové číslo zajišťuje téměř dokonalé spalování bez detonací
 • snižuje produkci emisí škodlivin

Nevýhody

 • počáteční investice do přestavby
 • zmenšení zavazadlového prostoru při použití válcové nádrže, při použití toroidní (kruhové) nádrže je toto eliminováno
 • snížení výkonu vozidla v průměru o 5-10 % dle typu motoru a použitého zařízení LPG

Nejmenší snížení výkonu je u plynového zařízení pro vstřikování LPG.

Využití a perspektiva LPG v dopravě

V Evropské unii byl v roce 2001 komisí evropského partlamentu vypracován akční plán snížení závislosti dopravy na ropě a přechodu části automobilové dopravy na alternativní paliva. Do roku 2020 by mělo být v EU převedeno asi 20% dopravy z klasických paliv (nafta, benzín) na alternativní paliva-zejména CNG. Po roce 2010 by se mělo začít i s využitím vodíku pro pohon vozidel.

V součastné době se v některých evropských zemích používá LPG i CNG. Je to např. v Itálii Holandsku a Francii. V zemích východní Evropy se využívá jako alternativní palivo především LPG - jedná se o Polsko, Českou a Slovenskou republiku, Maďarsko a Slovinsko, zatímco Německo a Rakousko mají vypracovanou strategii na rozvoj použití CNG v oblasti osobní a dodávkové dopravy. Nyní je v Evropě asi 380 čerpacích stanic na CNG a to převážně v SRN, Rakousku, Itálii a Francii. V Evropě jezdí nyní asi 390 000 vozidel na CNG.

V České republice jezdí asi 400 000 vozidel na LPG a jen několik desítek vozidel na CNG. Z výše uvedených faktů je patrné, že v blízké budoucnosti se bude muset i Česká republika jako členský stát EU přizpůsobit trendům ve využití alternativních paliv v dopravě a to bude v následujícím desetiletí především zemní plyn. Zajímavé jsou počty vozidel s pohonem na zemní plyn (CNG) v ostatních státech světa:

Argentina 857 000 Čína 36 000
Brazilie 380 500 Indonésie 35 000
Pákistán 200 000 Ukrajina 35 000
USA 112 000 Rusko 31 000
Indie 101 000 Kanada 22 500
Venezuela   44 000 Nový Zéland 12 000
Egypt   36 500 Kolumbie 10 000

Kontakt

Panelová 1126
Hradec Králové, sklad. oblast
Telefon: -
Mobil: 603 248 720

Autoservis, přestavby

Po-ČT 7:00 - 16:00
7:00 - 13:30

Přestavby LPG a CNG  /  Autoservis - Pneuservis  /  Dotaz na cenu  /  Kontakt
Doporučujeme: Tuning shop  /  Přestavby na LPG - Elpigaz
2014 © design strong>regereklama, skript smartsolution